Παγανή Μυτιλήνης  81100
Μυτιλήνη – Λέσβος – Ελλάδα

Τηλ.
+30 2251040520

Κιν.
+30 6946235050

e-mail: info@modacucina.gr